Manifest

AFM Barceloneta, Associació Front Marítim Barceloneta, entitat sense ànim de lucre neix amb la finalitat d’aportar iniciatives de caràcter social a la millora d’una de les zones més emblemàtiques de Barcelona: el barri de la Barceloneta, caracteritzat per una gran riquesa social, gastronòmica, cultural i arquitectònica. 
L’associació agrupa les empreses que desenvolupen la seva activitat en el front marítim, entre les seves inquietuds està el benestar dels veïns, ajudar a la millora familiar, seguretat al barri i el desenvolupament econòmic de la zona i dels seus habitants.
Associació Front Marítim Barceloneta representa a un nombre d’empreses que viuen, estimen i estan compromesos amb el futur del barri. Els Socis Fundadors són: Shôko, Carpe Diem, Ice Bar, Pacha, Touché, Opium Barcelona, Coconut Club.

Amb l’objectiu d’impulsar una zona d’excel·lència ,única, col·laborant conjuntament amb l’administració municipal i els veïns en matèria de civisme, neteja, seguretat i foment de la convivència.

L’associació comparteix les mateixes inquietuds que els veïns i el govern municipal en relació a la sostenibilitat d’una zona que aglutina activitat empresarial, d’oci, vacacional, residencial i la convivència ciutadana des d’una perspectiva de tranquil·litat, de respecte a l’entorn i de seguretat. Front Marítim pretén fomentar l’acostament dels seus associats al barri, compartir els seus problemes, estendre la mà a veïns i Administració per prestigiar la zona, intentar minimitzar l’impacte que suposa la concentració de turistes i visitants i recuperar els espais públics com a escenari de relació i integració social.

A través de l’Associació Front Marítim es vol dur a terme el següent pla ajudant a la millora dels següents sectors i que sigui subscrit per aquelles empreses i col·lectius que comparteixin els seus plantejaments.

Plataforma Ciutadana: Associació Front Marítim Barceloneta crea una plataforma ciutadana www.afmbarceloneta.com amb la finalitat d’informar, ajudar i promoure la vida de barri. Aquesta web informarà de les activitats culturals, educatives i d’oci de la zona, els comerços de “Tota la Vida”, dels seus associats, d’accions socials, laborals, de seguretat , d’activitats a favor de la conservació del mar i d’aquella informació que estimi oportuna per al desenvolupament de la zona. Trobarem una comunitat de suport als veïns de la zona. A través de la plataforma pretenem oferir un servei útil per als veïns i per als visitants que vulguin conèixer i afavorir la zona.

Pla Laboral: La Associació Front Marítim a través de la seva web i Proa a la Mar posa a disposició una via per a la captació d’ocupació per als habitants de la Barceloneta. Cada any es perd un 11% del veïnat de Ciutat Vella. La ASF Barceloneta vol contribuir a restaurar la població autòctona de la zona promovent un pla laboral de proximitat perquè els barcelonins del barri de la Barceloneta puguin quedar-se a residir i no hagin d’abandonar els seus habitatges. 
Volem dur a terme una activitat laboral perquè puguin compaginar la seva vida familiar amb la laboral. Ajudar a la conciliació del turisme i dels habitants de la zona perquè els dos puguin conviure i que es complementin. Volem promoure un pla per a la coexistència del turisme amb una vida sostenible. L’objectiu és la promoció de l’ocupació local i de proximitat mitjançant el compromís dels seus associats.
Es realitzaran contractes de qualitat i tots els associats hauran de complir una sèrie de normes perquè no hi hagi precarietat en aquest àmbit.

Es podrà enviar el CV a info@afmbarceloneta.com. 
Els Associats en matèria laboral, actualment, donen feina de forma directa a més d’1.000 famílies a l’any.

Pla de desenvolupament local: Associació Front Marítim vol impulsar els comerços i serveis de proximitat creant un pla d’accions per donar a conèixer els productes del barri. Proposa organitzar una sèrie d’esdeveniments durant tot l’any amb diferents temàtiques per donar a conèixer tota l’activitat de la Barceloneta. Es potenciaran els recursos del territori per consolidar un ecosistema econòmic plural, diversitat i sostenibilitat. Volem ajudar a les botigues de “Tota la vida”, als serveis i aquells emprenedors particulars o Pimes que ofereixen béns i serveis necessaris per al veïnats dinamitzant la seva economia a través d’esdeveniments al barri. 
Els comerços autòctons de la zona podran ser membres de l’Associació i a través de la web i de les xarxes socials se’ls ajudarà a la comunicació i al seu llançament.
Es potenciaran les diferents activitats i empreses a nivell online però també a través dels esdeveniments que realitzarem que s’impulsaran amb presència física, s’uniran el món Offline i Online per adaptar-se a les noves tecnologies i crear arrels amb la zona.

Pla de desenvolupament Cultural: Volem promoure la cultura, l’art i el desenvolupament creatiu de la Barceloneta. A través de la web www.afmbarceloneta.com es podran donar a conèixer artistes, artesans i creatius amb la finalitat de salvaguardar i promoure tot l’àmbit artístic del barri. També es realitzaran rutes d’interès cultural, arquitectònic per als curiosos que vulguin conèixer la història del barri i totes les seves influències passades. Animem a tots els creadors a enviar-nos informació dels seus projecte a info@afmbarceloneta.com per a l’elaboració de continguts afins a les seves propostes i així ajudar-los a creixement del seu talent a través de la comunicació i dels esdeveniments que realitzem.

Pin It on Pinterest